Vernesa Manov

Nastavnica Vernesa i sama ima od rođenja tjelesne poteškoće, ali svojim primjerom, zalaganjem u radu sa djecom i mladima uzor je mnogima sa kojim radi i kao nastavnica u teatru i u školi te kao saradnica mnogobrojnih centara i udruženja. I na promocijama njenih knjiga, predstavama nikada djeca sa invaliditetom nisu zapostavljena i njeni programi vezani za teatar i razvijanje kreativnosti osmišljavani su da u njima učestvuju i djeca sa invaliditetom koja u nastavnici vide uzor, da se vrijedi zalagati i truditi bez obzira na poteškoće. Predstave za i o djeci sa invaliditetom, upute i ideje kako podrzavati takvu djecu i bajke koje piše i priređuje i za djecu sa invaliditetom najbolji su putokazi i toj djeci u životu kako se treba boriti.