Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Angelus

Petar Dujmenović

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Angelus

Zahvaljujući bezgraničnom angažmanu Udruge Angelus za djecu s posebnim potrebama na općini Domaljevac-Šamac osigurani su osobni asistenti u nastavi. Udruga je prethodno organizirala stručni seminar za nastavnike i konferenciju o provedbi inkluzivne nastave. Sredstva za provedbu inkuzije Udruga je osigurala kroz svoje projekte i isključivo zahvaljujući svojim angažmanom.