Škola fudbala Respekt i Emir Hujdur

Emir Hujdur osnovao je 2014. godine Školu fudbala Respekt. Škola fudbala Respekt jedina u svijetu pruža priliku svima da se bave sportom, tj fudbalom. Prije svega besplatna je, te u startu, ne pravi razliku među djecom, već daje mogućnost svima da treniraju. Danas broji oko 130 članova. Pravi je primjer inkluzije, jer svi zajedno treniraju, dječaci i djevojčice, Romi, djeca sa invaliditetom, djeca sa poteškoćama, djeca bez roditeljskog starenja… Međutim, nevjerovatni su pomaci i uticaj kod sve djece. Nemjerljivi su rezultati. Emir je osnovao i koordinita Školom fudbala Respekt kako bi svakom djetetu omogućio jednake mogućnosti i šanse. Nikada nije dozvolio da bilo ko od ove djece bude “isključen”, jer smatra da samo pravom inkluzijom,svi zajedno u trenažnom procesu može se najviše postići. Nikada nije odustao pa čak ni onda, kada bi se dugovi za salu u kojoj Respekt trenira nagomilali. Od osnivanja do danas ostao je pri svojoj misiji, a sada već misiji ŠF Respekt, a to je da je sport pravo svakog djeteta, i da sport itekako utiče na psiho-fizičke osobine svakoga, a posebice djece sa invaliditetom, i da nikome mogućnost treniranja ne bi smjela biti uskraćena. Emir skromno danas priča o ovome, a u biti osnovati “nešto”, što je jedinstveno u svijetu, i nema nigdje drugo, je ipak, za svaku pohvalu. Raditi nešto srcem, bez interesa, volonterski, iz ljubavi, je zaista za titulu Šampiona 🙂