Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH

Udruženje osoba sa cerbralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

U posljednjih nekoliko godina aktivno i intezivno je radio i radi na socijalnoj inkluziji osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima pružajući podršku rehabilitaciji, uključivanju i učešću osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima u F BiH u svakodnevnom životu zajednice.