Sanja Bajić

Učiteljica Sanja Bajić, već godinama predaje u udaljenim seoskim područnim školama u Ledenicama i Bočcu kod Banjaluke i svaki dan putuje stotinjak kilometara na posao i s posla. Ipak, iako radi u teškim uslovima sa kombinovanim odjeljenjima, jednako posvećeno pristupa svakom djetetu, pa i djeci sa poteškočama u razvoju, koje “izvlači iz kuće, uključuje u obrazovanje, pravi posebne programe za njih, ali sva djeca uče zajedno, u istoj učionici i druže se. Edukuje i roditelje, te ih upućuje da kategorišu i školuju svoju djecu.