Plivački klub Spid

Đeneta Boja

Plivački klub Spid okuplja djecu sa teškoćama i invaliditetom, kao i tipičnu djecu, na treninge plivanja koji su inkluzivnog karaktera uz psiho-motorički razvitak. Djeca se uče međusobono poštivati, pomagati, te jednostavno biti sretna djeca bez razlika.