OŠ “Borislav Stanković”

Ova škola je pravi primjer. Djeca sa Autizmom, Daunovim sindromom, cerebralnom paralizom i mnogim drugim dijagnozama su učenici pomenute škole! Stručni tim škole na čelu sa direktorom i nastavnicima izlaze u susret djeci sa poteškoćama i u svakom momentu su na raspolaganju i roditeljima koji su im do neba zahvalni radi ovakvog pristupa!