Mirjana Simsija

Učiteljica koja je doprinijela da dijete sa višestrukim smetnjama i elementima autizma, Marija Ristović, bude odlično prihvaćena u odjeljenju i u zajednici, uopšte. Veoma se posvetila radu sa djecom i postiže odlične rezultate.