Milijana Popić

Ključno je angažovati asistente u nastavi, jer se samo tako djeca sa posebnim potrebama mogu uvoditi u nastavu. To je početak svake inkluzije. Zahvaljujući Milijani, koja je bila dugogodišnji asistent u nastavi, djevojčici Ani je omogućeno nesmetano pohađanje škole.