LOTOS – Zaštita mentalnog zdravlja

Udruzenje LOTOS - Zastita mentalnog zdravlja djece i odraslih lica

Osnivači i volonteri LOTOSA se zalažu da “nevidljive” skupine budu vidljive i prepoznate, da imaju jednaka prava i mogućnost za školovanje, rehabilitaciju, igru. Osim svega gore navedenog organizacija LOTOS podiže svijest mladim srednjoškolcima i studentima o potrebama osoba sa invaliditetom, uči i educira mladi kadar da svojim volonterizmom direktno utiče na razvitak inkluzije u društvu.