“Kutak za djecu Doboj”

Od septembra 2014. “Kutak” je jedino mjesto u Doboju koje radi programske sadržaje socijalne inkluzije i integracije za SVU djecu od 3 do 6 godina. Do sada je kroz programe “Kutka” prošlo preko 260 djece. Program koji je počeo kao podrška djeci u kriznim situacijama ostao je kao podrška mališanima koji nisu imali mjesto u predškolskim ustanovama.