EDUS – Edukacija za sve

Svojim djelovanjem ova organizacija omogućuje djeci predškolskog uzrasta koja imaju poteškoće u razvoju da razviju svoje vještine i uspješno se uključe u redovno obrazovanje. Također, pružaju podršku u vidu individualnog rada i djeci vrtićkog uzrasta u vidu rane intervencije.