Edna Šunjić i Sabina Šunjić

SPECIJALNA OLIMPIJADA U BOSNI I HERCEGOVINI

Edna Šunjiće je pokazala da osobe sa invaliditetom mogu ostvariti daleko bolje rezultate. Kao osoba sa Down sindromom završila redovnu osnovnu školu “Skender Kulenović”, upisala redovnu srednju školu “Treću gimnaziju” .

Sabina Šunjić, majka Edne Šunjić za svoje dijete, ali i za svu drugu djecu daje neizmjeran doprinos njihovoj inkluziji. Put je pun prepreka, ali Sabina se ne lomi ona koraca naprijed. Edna Šunjić je primjer dobre inkluzivne prakse, uključena je u inkluzivne sportove i promotor je inkluzije.