Anastasija Ćorović

Putem projekta “Tačke koje život znače” Anastasija je zajedno sa dvije drugarice napravila jelovnike, cjenovnike na Brajevom pismu za restorane, pekare I druge uslužne objekte. Osim toga Anastasija je volonter, aktivista i studentica Medicinskog fakulteta.