Ana Kotur Erkić

Aktivistica za ljudska prava osoba sa invaliditetom, diplomirana pravnica i novinarka Ana Kotur-Erkić, a također i dobitnica priznanja UN-a za izvještavanje i angažman o osobama sa invaliditetom u BiH.