Amina Delić Zimić

Amna Dervišagić

Profesorica Amina Delić-Zimić radi u Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ oko 20 godina. Učenike prati vrlo uspješno sa puno pažnje i ljubavi. Veliki je prijatelj, podrška i partner učenicima sa poteškoćama u učenju i učešću, ali i nadarenim učenicima. Njen odnos prema učenicima sa poteškoćama u učenji i učešću, ali i nadarenim, i edukacija roditelja koju realizira u odjeljenju je velika pomoć i podrška za odgoj i obrazovanje generacijama. Postiže dobre rezultate, učenike aktivira na školskom i vanškolskom području, njeni učenici će biti korisni članovi našeg društva.