Adisa Barić

Pedagogica OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe daje svoj maksimalni doprinos inkluziji,a to pokazuje svojim djelima. Djeca je vole, roditelji poštuju jer je iskrena, komunikativna i spremna da se bori za djecu pa makar bila jedina na tom trnovitom putu.